Delphi Academy Uz Video Darslari davom qiladi. 6ta yangi Video Dars


Delphi Academy Uz Video Darslari davom qiladi. 6ta yangi Video Dars.


#2 Delphi Academy Video Darslari - Pascal Hello World 


#3 Delphi Academy Video Darslari - Pascal O'zgaruvchilar (Variables) 


#4 Delphi Academy Video Darslari - Pascal If Operatori (If statement) 


#5 Delphi Academy Video Darslari - Pascal Mantiqiy Operatorlar (Logical Operators) 


#6 Delphi Academy Video Darslari - Pascal Case Operatori (Restoran dasturi) 


#6.1 Delphi Academy Video Darslari - Pascal Case Operatori (Qo'shimcha misollar) 


Comments

Popular posts from this blog