Posts

Showing posts from April, 2018

Java bo'yicha video darslari - Youtube Kanaliga obuna bo'ling!

Image
Java bo'yicha video darslari - Youtube Kanaliga obuna bo'ling!

Pythonda Lug'atni Qiymati bo'yicha saralash

Python dasturlash tilida, lug'atlardagi ma'lumotlarni value ya'ni qiymatlari asosida saralashni ikkita usulini ko'rib chiqamiz.>>> xy = {'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'd': 1}>>> sorted(xy.items(), key=lambda x: x[1])[('d', 1), ('c', 2), ('b', 3), ('a', 4)]

Bir vaqtning o'zida Pyhonda bir nechta o'zgaruvchilarning qiymatlarini tekshirish

Image
Bir vaqtning o'zida Pyhonda bir nechta o'zgaruvchilarning qiymatlarini tekshirish

Pythonda Dictionary(Lug'at)larni Birlashtirish

Image